Jazyk:  Slovenský
Skype:  lwebeu
E-Mail:  
Domov   Blog

V príprave-Možno sem pribudnú nejaké zaujímavosti zo sveta WEB stránok

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain